19 April, 2009

PENGURUSAN TEATER

PENGURUSAN SEBUAH PRODUKSI TEATER

Pengurusan Produksi

Struktur Organisasi

Pengurus Produksi
Pengarah Produksi
Pengurus Pentas
Pereka Bentuk Latar
Pereka Bentuk Cahaya
Penata Rias
Penata Bunyi
Pereka Props
Pereka Bentuk Kostum / Busana
Pengurus Artis / Kebajikan
Petugas lokasi (Runner)
Petugas Pentas / KrewPeranan dan Tanggungjawab


Pengurus Produksi (Production Manager)

Pengarah produksi bertanggungjawab memaparkan elemen-elemen artistik sebuah produksi tetapi tiada produksi mampu dipersembahkan untuk penonton tanpa komponen teknikal dan ’business’. Oleh itu koordinasi elemen-elemen itu sangatlah mustahak dan orang yang bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengkoordinasikannya ialah pengurus. Pengurus bertanggungjawab dalam aspek-aspek ’business’. Antara tugasnya ialah:

-mencari wang untuk membiayai produksi
-berhubung dengan pihak luar yang meminta produksi atau pembiaya produksi (client)
-mencari serta mendapatkan hak atau kelulusan skrip yang mahu dipentaskan. (jika ada)
-mendapatkan pengarah, pelaku, perekabentuk, petugas pentas dan lain-lain yang berkaitan dengan produksi.
-menyewa dewan, panggung atau ruang persembahan (jika perlu)
-menyelia tugas-tugas perlaksanaan produksi
-membuat promosi (jika perlu)
-menyedia belanjawan untuk sesebuah produksi.
-membuat laporan hasil produksi untuk dijadikan dokumentasi.

Pengarah Produksi

Orang yang bekerja paling rapat dengan pelaku. Pengarah membangunkan konsep produksi, menjelaskan kepada pelaku-pelaku, membantu pelaku mewujudkan peranan dan watak-watak dan menggarap keseluruhan persembahan produksi. Pengarah adalah seorang yang menerajui sebuah produksi yang melibatkan kerja-kerja teknikal dan proses kreatif. Merupakan pemimpin kepada sekumpulan tenaga kerja pentas bagi melaksanakan kehendak kesenian yang menepati ilusi dan kreativiti. Maka itu seorang pengarah harus jelas terhadap kerja seni yang hendak disempurnakan. Pengarah juga perlu mempunyai cara komunikasi yang boleh difahami oleh semua yang terlibat dengan produksinya.

Bertanggungjawab mengkoordinasikan aspek-aspek lain di dalam sesebuah produksi seperti idea-idea untuk pereka-pereka bentuk. Tugas-tugas pengarah ialah:

Skrip:
-Memahami dan menganalisis skrip dari segi plot, tema serta persoalan yang ingin
disampaikan oleh penulis.
-Menentukan gaya pementasan yang hendak disampaikan
-Melakukan perubahan bagi penyesuaian persembahan jika perlu dengan syarat mendapat persetujuan daripada penulis asal.

Konsep Persembahan:
-Memilih dan mengembangkan konsep keseluruhan produksi.
-Menerangkan konsep persembahan yang dikehendaki kepada semua pelaku serta petugas-petugas lain.
-Menggunakan semua ilmu dalam seni persembahan yang diketahuinya untuk melaksanakan realiti konsep persembahan.
-Menggarap unsur-unsur dramatik dan estetik dalam sebuah persembahan.

Lakonan/Pelakuan:
-Memahami watak-watak (peranan-peranan) – fizikal, psikologi, mental
-Menetapkan jenis watak dan perwatakan dalam persembahan.
-Memilih pelaku (dengan menggunakan pelbagai kaedah untuk memilih)
-Menjadi pengajar, pengkritik, pemimpin, sahabat, pendisiplin serta penggarap pada sebuah persembahan.
-Mengarah latihan serta menyusun ruang lakon para pelaku di pentas.
-Menyediakan jadual latihan.

Teknikal:
-Memahami keperluan hiasan latar (setting), kostum (busana), tatacahaya, tatarias supaya sesuai dengan konsep yang dipilih.
-Bekerjasama dengan petugas-petugas produksi yang lain dengan berjumpa dan berbincang dengan pereka-pereka tentang konsep produksi.
-Menetapkan apa yang dikehendakinya dan pereka-pereka mesti menyediakan perkara tersebut.
-Mengadakan perjumpaan dengan pasukan teknikal dari semasa ke semasa untuk meninjau perkembangan setiap seksyen.Pengurus Pentas (Stage Manager)

Pengurusan pentas bermaksud pengendalian sekumpulan tenaga kerja bagi menjayakan sesebuah produksi. Mereka adalah saluran penghubung antara tenaga produksi dengan pihak pentadbiran dan bertanggungjawab melaksanakan apa yang telah dirancang supaya berjalan lancar.

Peneraju pada hari persembahan ialah pengurus pentas. Segala tugas pentas seperti pertukaran set, pertukaran pakaian dan make up, keluar masuk pelaku serta props yang digunakan pada hari pementasan adalah bawah pengawasannya.

PERLAKSANAAN

Pengurusan seni persembahan/pentas penting berdasarkan kefahaman berkenaan dengan pentas dan pentadbiran mengikut organisasi yang menganjurkan pementasan. Berikut adalah perkara-perkara yang perlu disediakan:

Tenaga Kerja Pengurusan Pentas
Mengenal pasti peranan dan tanggungjawab setiap ahli tenaga produksi seperti penerbit, pengurus produksi, pengarah teknikal, pengurus pentas, pengurus props, set, lampu, kostum, bunyi, muzik dan para pereka cipta.

Persediaan dan Persiapan Pengurusan Pentas
i. Menubuhkan satu pasukan tenaga kerja
ii. Merancang pementasan
iii. Persiapan pementasan

Persiapan Latihan Pementasan
i. Menentukan masa latihan
ii. Memahami Skrip
iii. Props dan peralatan
iv. Set dan kostum
v. Tempat latihan
vi. Keperluan semasa latihan
vii. Persiapan tempat latihan
viii. Mengenal pasti ruang lakon
ix. Menentukan garis panduan set

Semasa Latihan Pementasan
ii. Pengenalan ruang latihan dan tenaga produksi
iii. Tugas harian
iv. Pengendalian ruang latihan
v. Catatan latihan
vi. Jadual latihan
vii. Pembisik skrip
viii. “Blocking techniques”
ix. Naskah

Tugas Di Luar Ruang Latihan
I Pengurusan produksi
ii. Belanjawan produksi
iii. Mesyuarat produksi
iv. Penjadualan produksi

Ke Arah Pementasan
I Latihan langsung
ii. Senarai lengkap keperluan
iii. Pelan lantai
iv. Pemindahan lokasi
v. Pengangkutan

Mengenal Pentas
I Bekalan pentas sedia ada
ii. Alat-alat Bantu Penanda (MASKING)
iii. Peralatan asas pertukangan
iv. Kemudahan-kemudahan pentas sedia ada
v. Aspek teknikal pentas
vi. Kesihatan dan keselamatan atas pentas

Mingggu Pementasan
I Masuk ke ruang pementasan sebenar
ii. Penyesuaian dan penetapan ruang pementasan
iii. Pembinaan set / Penentuan props
iv. Pertukaran babak / Penataan cahaya/Kesan bunyi
v. Raptai kostum / Latihan teknikal
vi. Tentu ruang pembisik skrip
vii. Senarai semak
viii. Hormat tamat (Curtain Calls)
ix. Semasa persembahan

Selesai Pementasan

i. Pemulangan barang/Kebersihan pentas
ii. Penstoran barang
iii. Post mortem/Laporan


Pereka Bentuk Latar (Setting Designer)

Bertanggungjawab untuk mereka cipta bentuk latar pentas sama ada ringkas atau kompleks dan setiap latar mempunyai reka bentuknya. Susun atur set, tinggi dan rendahnya, tanpa atau berset adalah dari sudut pandangan pereka bentuk latar. Bersifat latar hias yang menggambarkan tempat, masa dan status, sama ada di luar atau di dalam dewan, set perlu disediakan sebelum pementasan bermula. Terdapat pelbagai jenis dan rupa set bergantung pada kehendak pementasan dan citarasa perekanya. Pereka Bentuk Latar perlu mengetahui tentang set dari peringkat ilusi membawa ke realiti.

Keperluan – keperluan tertentu di dalam hiasan latar:
-Elemen hiasan latar mestilah berfungsi dan bukan hanya menjadi ”tempelan” semata-mata.
-Set harus kukuh dan mudah pindah.
-Kehadirannya harus jelas dilihat supaya ilusi tidak terjejas.
-Set harus ringan, terbentuk di dalam unit-unit (adjustable).
-Hiasan yang dibentuk dapat digunakan berkali-kali.
-Tidak membahayakan pelaku dan pekerja dengan melihat pada ciri-ciri keselamatan
yang sempurna.

Harus sentiasa berbincang dengan pengarah produksi. Bertanggungjawab dengan kemahuan serta keperluan pengarah produksi dari masa ke semasa.
Pereka Bentuk Cahaya (Lighting Designer)

Penataan cahaya pentas bermaksud bentuk-bentuk iluminasi di pentas. Pereka bentuk cahaya memutuskan setiap ruang cahaya: warna, adunan, bilangan lampu, intensiti dan kebenderangan lampu, sudut di mana cahaya menyinari pelakon dan jangka waktu yang diperlukan untuk diterangkan, digelapkan atau disuramkan. Terang atau gelap bermaksud kesan terhadap sesuatu yang digambarkan berdasarkan emosi atau zaman. Dalam hal ini cahaya perlu direka atau ditatakan. Tugas ini diterajui oleh seorang pereka cahaya dan dibantu oleh satu kumpulan kerja yang dapat mencapai maksud.


Harus sentiasa berbincang dengan pengarah produksi dan bertanggungjawab dengan kemahuan serta keperluan pengarah produksi dari semasa ke semasa.

Pereka Bentuk Kostum / Busana (Costume Designer)

Reka bentuk kostum bermaksud apa-apa sahaja bentuk pakaian yang dipakai oleh pelaku di atas pentas. Pereka bentuk kostum bertugas mencipta atau menentukan apakah kostum dan bahan yang sesuai untuk digunakan bagi sesebuah produksi dengan menitikberatkan konsep yang telah ditetapkan. Pemilihan warna hendaklah diselaraskan dengan latar/set dan pencahayaan agar tidak bercanggah dengan kemahuan pementasan/persembahan. Pemilihan pakaian juga hendaklah memberi keselesaan kepada para pelaku (si pemakai). Pengurusannya memerlukan penelitian dan perapian kerana melibatkan urusan bahan seni dan kreatif. Selain itu, pengendali terhadap mesin dan teknikal juga perlu dititikberatkan.


Penata Rias (Make-Up)

Menentukan apakah bentuk make-up yang sesuai dipakai oleh setiap pelaku. Pemilihan warna hendaklah diselaraskan dengan watak dan pencahayaan agar tidak ditenggelami oleh latar dan cahaya lampu. Tatarias juga hendaklah bersesuaian dengan kostum yang digunakan dan perlulah berbeza dengan setiap konsep persembahan dan watak yang dibawa oleh pelaku dalam persembahan. Tatarias yang tidak sesuai dari segi pencampuran warna akan mencacatkan watak dan perwatakan sekali gus keseluruhan ‘mood’ persembahan.


Penata Bunyi (Audio)

Mencipta dan menentukan apakah bentuk kesan bunyi yang digunakan dalam persembahan. Latar bunyi yang dicipta hendaklah bersesuaian dengan konsep serta kemahuan pengarah persembahan.

Pereka dan Pengurusan Props

Props adalah barang atau peralatan yang dibawa/digunakan oleh pelaku. Pereka props bertugas menyediakan props yang akan digunakan oleh setiap pelaku seperti yang dikehendaki oleh pengarah dan watak dalam persembahan. Props hendaklah berfungsi untuk memperkukuhkan penjelasan perwatakan. Props boleh menjadi sesuatu yang asing jika pembuatannya adalah di luar kebiasaan. Props juga membantu pelakon mendapatkan mood berlakon dan sekali gus memberi “business” kepada aksinya.

PERLAKSANAAN

Kepentingan Pengurusan Props
Menyentuh kefahaman mengenai keperluan dan kepentingan prop.

Tenaga Kerja Pengurusan Props
Mengenalpasti peranan dan tanggungjawab setiap ahli tenaga yang menguruskan props seperti props master, props designer, props man, props crew dan props supplies.

Pengurusan Props
I Menubuhkan satu pasukan tenagakerja
ii Menentukan bengkel dan kategori props
Iii Pengendalian props berdasarkan jenis seperti set props, trim props, set dressing,
hand props, personal props

Persiapan Props Untuk Pementasan
I Memahami Skrip
ii. Menentukan props mengikut skrip
iii. Merancang penggunaan props yang berkaitan
iv. Menyediakan props
v. Props, set, kostum dan pencahayaan

Semasa Latihan Pementasan
I Keperluan props percubaan
ii. Pengendalian props diruang latihan

Ke Arah Pementasan
I Latihan langsung mengendalikan props
ii. Senarai lengkap keperluan props
iii. Plan lantai
iv. Pemindahan lokasi
v. Pengangkutan props

Prop dan Pementasan
I Masuk ke ruang pementasan sebenar
ii. Penyesuaian dan penetapan ruang prop
iii. Raptai Props
iv. Latihan Teknikal
v. Senarai Semak
vi. Sessi Fotografi
vii. Malam pembukaan
viii. Semasa persembahan
ix. Sistem ganti (understudies)
x. Keselamatan props
xi. Malam akhir

Selesai Pementasan
I Malam akhir
ii. Pemulangan barang
iii. Kebersihan props
iv. Penstoran props
v. Post Mortem
vi. Laporan


Pengurus Artis

Bertanggungjawab untuk memastikan bahawa setiap pelaku serta ahli produksi yang terlibat berada di tempat latihan pada masa yang telah ditetapkan. Sekiranya pelaku tidak tepat pada masanya, pengurus artis akan bertugas untuk mendapatkan (mencari) pelaku tersebut untuk berada di tempat yang sepatutnya. Pengurus artis bertanggungjawab untuk memaklumkan kepada pengarah sama ada semua pelaku dalam produksi sudah sampai ataupun belum di lokasi supaya dapat latihan dimulakan.


Petugas Lokasi (Runner)

Bertugas untuk memastikan semua bekalan yang diperlukan berada dan ada pada masa yang diperlukan oleh pengarah dan kesemua produksi. Sekiranya tidak, maka tugas runner untuk pergi mendapatkannya.

Petugas Pentas / Krew

Mereka ialah petugas-petugas am yang bertugas untuk membantu dalam kerja-kerja produksi persembahan bawah arahan pengurus pentas.Tiada ulasan: